Samen werken we aan een zwerfafvalvrij Apeldoorn 

Bij een meer bewuste leefstijl hoort meer dan ‘alleen’ afvalvrij leven, daarom onderneemt/doet de Zero waste Apeldoorn werkgroep mee met een aantal initiatieven die met duurzaamheid, natuur & milieu, of (zwerf)afval te maken hebben. Zo is, onder andere, in 2019 een mooie samenwerking met de Gemeente Apeldoorn (Heel Apeldoorn is Rein) ontstaan.

Sinds januari 2019 organiseert Zero Waste Apeldoorn allerlei zwerfafval opruimacties in Apeldoorn, die door Heel Apeldoorn is Rein worden gefaciliteerd.

Word jij ook ZAPper in Apeldoorn?

ZwerfAfval Pakkers (ZAPpers) zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een schone leefomgeving, door zwerfafval aan te pakken op verschillende manieren: door in het bos of in de stad te gaan ‘schoonwandelen’, door te gaan “ploggen” of door een straat te adopteren, alleen of met een groepje inwoners. Je kunt je op verschillende manieren als ZAPper inzetten. Klik een van de onderstaande knoppen voor meer informatie en meld je aan!