Tag Archief van: biodiversiteit

Partner uitgelicht – Bosbeheerder Tim

Zero Waste ☀️ Week – Partner uitgelicht:

Maak kennis met Tim, bosbeheerder in natuurpark Berg & Bos.

Dit jaar en komende jaren ga je veranderingen zien in het bos. Zo worden hekjes geplaatst om jonge bomen, zodat dieren ze niet opeten. Ook worden verspreid door het bos naaldbomen weggehaald, die plaats maken voor verschillende soorten loofbomen. Hiermee is het bos beter beschermd tegen bosbrand en komen er meer dier- en plantensoorten voor. Dit zijn enkele voorbeelden van de maatregelen die nodig zijn om ook in de toekomst een mooi en gezond bos te hebben, waar het fijn recreëren is en verschillende planten en dieren aanwezig zijn.

Tijdens een boscafé op 15 juni 2024, in het kader van de Zero Waste Zomer Week, neemt Tim je mee door het Natuurpark Berg & Bos en vertelt hij je over deze maatregelen en over zijn werk als bosbeheerder, bij Gemeente Apeldoorn.

Wil je alvast een kijkje nemen in Tim zijn werk(plaats) of meer informatie krijgen over bosbeheer in natuurpark Berg & Bos, zie:

Maai mei niet!

Doe mee aan de ‘Maai mei niet’ maand: doe niets! 🤗🌿🐝🦋

Wist je dat…

 • 🌱 …een niet gemaaid gazon t.o.v. gemaaid gazon tot wel 10x meer bijen aantrekt!
 • 🍀 …tuinen in Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit door de juiste planten te zaaien of te planten!
 • 🌻 …de paardenbloem voedsel biedt aan 27 soorten solitaire bijen. Er is zelfs een Paardenbloembij!
 • 🌷 …ook cultuurplanten in tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit.
 • 💚 …No Mow May in het Verenigd Koninkrijk begon, daarna volgde België en nu zijn de Nederlandse grasmatten aan de beurt om in bloei te zetten.
 • 🌍 …alle gazons in Nederland gelijk staan aan 11.000 voetbalvelden. Als we die niet maaien, dan creëren we samen een gigantisch bijenbuffet!
 • 🐝 Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten.
 • En daar is een groot tekort aan! Daarom zetten veel mensen, gemeenten en provincies Nederland in bloei door in mei niet te maaien.

Tover je gazon om tot een bijenparadijs!

Zet grasvelden en gazons in bloei voor de bijen. Maai Mei Niet wil saaie grasmatten omtoveren tot bijenoases vol bloemen. Ook jouw gazon kan meedoen, want wist je dat er meer planten in je gazon zitten dan gras alleen? Die komen tot bloei zodra je een (gedeelte van) je gazon in bloei laat komen. Daar profiteren bijen en vlinders van. Dus doe mee, laat je grasmaaier staan en creëer een gedekte tafel voor deze vrolijke zoemers!

Zie ook onze Tips en ideeën hoe je je tuin & buurt groener kunt maken:
👉 Filter op “Tuin & Natuur”.

Ook de provincies, gemeenten, waterschappen en openbaar groenbeheerders spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit, via bermen en groenstroken in de openbare ruimte die zich over vele duizenden kilometers uitstrekken: circa 140.000 km bij wegen, 17.500 km bij dijken en ong. 3000 km bij spoor. Dat biedt mooie kansen!

Hoe zit dat in ons groene dorp?

In Apeldoorn…

 • … werkt de gemeente met een planning voor het maaien van het openbaar groen; op de ene plek wordt er meer gemaaid dan op de andere plek.
 • … blijft de gras iets langer: zo hebben de lage bloemen zoals madeliefjes meer kans om te bloeien. Ook goed om hierdoor het uitdrogen van de bodem beter tegen te kunnen gaan.
 • … wordt er niet meer tot aan de boomstam gemaaid: om schade aan de boomstam en verdichting van de bodem te voorkomen. De natuurlijke begroeiing onder de boom is ook goed voor de biodiversiteit.
 • … worden bloem- en kruidenrijke velden minder gemaaid om andere soorten de kans te geven om te groeien. Waar nodig wordt extra inheems zaad ingezaaid dat het jaar ervoor door de gemeente geoogst is. Met wel 120 verschillende soorten wilde bloemen, is het bloemrijke Apeldoorn geliefd door bijen, vlinders en andere insecten. Ook de vogels genieten daardoor van een feestmaal tussen de bloemen.
 • … uitgebloeide stukken blijven gedeeltelijk staan, zo zorgen de zaden op natuurlijke wijze dat de velden het jaar erop weer mooi zijn. Daarnaast zijn de zaden voedsel voor vogels. En in de winter zijn deze bloem- en kruidenrijke plekken belangrijk voor het overwinteren van verschillende vogels, insecten en andere dieren.
 • Door anders te maaien zorgt de gemeente dat vogels, insecten en andere dieren plek hebben om te schuilen, verplaatsen, zich voort te planten en voedsel te verzamelen. Dat is goed voor de natuur, insecten en uiteindelijk ook voor de mens.

Mooi, toch?!
Doe je ook mee? 👊

Bronnen: maaimeinietnederland.nl & apeldoorn.nl

Beewashing: trap er niet in!

Beewashing, lijkt op greenwashing en dat is het ook, maar dan specifiek gericht op bijen. 🐝

Met de honingbij gaat het beter in Nederland, maar meer dan de helft van de 350 Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit het land verdwenen. Dat is problematisch, want veel planten zijn afhankelijk van de bestuiving door wilde bijen.
De belangrijkste oorzaak daarvan: voedselgebrek door te weinig wilde bloemen en te weinig plekken waar de bijen kunnen nestelen.
Als burger wil je graag je goedbedoelde hulp aanbieden en bedrijven die initiatieven tonen om de insecten te redden een hart onder de riem steken, maar let wel op: veel bedrijven spelen hier sluw op in met ‘beewashing’.

Het grootste en bekendste voorbeeld van Beewashing is bedrijven/tuincentra die spullen verkopen onder het mom van de “bijen redden”, die uiteindelijk nutteloos of zelfs averechts kunnen werken, zoals:
– (deels) uitheemse zaadmengsels waar de wilde bijen niks aan hebben;
– kleurrijke cultuurplanten en bloembollen die van de andere kant van de wereld komen of die steriel zijn (zonder nectar of stuifmeel) waar bijen niks mee kunnen; of waar veel bestrijdingsmiddelen op zitten, die de bijen vergiftigd;
– insectenhotels die niet werken* (zie commentaren)

Maar je kunt ook denken aan boeren die kleurrijke akkerranden inzaaien, bijvoorbeeld naast een aardappelakker, die meerdere keren per week bespoten worden.

Hoe voorkom je dat jij verkeerd kiest?
> De oplossing om de wilde bijen een handje te helpen ligt juist vaak bij NIETS of MINDER doen:
– Laat het hele jaar door (ook in de winter!) de natuurlijke “rommel” liggen in je tuin, zoals afgeknakte stengels, rommelhoekjes met bladeren of kevergaatjes in een dode boom;
– Gebruik GEEN gif tegen luizen, slakken en mieren;
– Maai je gras niet of niet te vaak en gefaseerd;
– Kijk wat er uit zichzelf in je tuin of boomspiegel opkomt aan inheemse bloemen, zoals paardenbloem, duizendblad en melkdistel: dat zijn juist de planten waar wilde bijen op afkomen!
> Zaai biologische, inheemse bloemen in je tuin, maar denk ook aan LATE BLOEIERS (herfst)
> Let goed op bij het kopen of zelf maken van een insectenhotel

🔗 LINKS:
Bron: artikel Anne Havelaar, 9 juni 2022 -> https://downtoearthmagazine.nl/iedereen-op-bij-les
> https://bijenclub.com/bloemen-voor-bijen/onweerstaanbare-bloemen-voor-bijen-kalender/
> https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-over-bijenhotels

Voer de bij bij 🐝

22 april is de Dag van de Aarde.
Dit is een jaarlijks evenement dat in het teken staat van milieubescherming, en is sinds zijn introductie in 1970 een populair fenomeen geworden.
Ieder jaar wordt de periode vanaf 22 april tot eind april/mei uitgeroepen tot Week van de Aarde; en tot eind mei tot Maand van de Aarde met als hoogtepunt de Dag van de Aarde op 22 april. De activiteiten worden wereldwijd gecoördineerd door de Earth Day Association.

Nationale Zaaidag
En zo is in Nederland op 22 april ook het Nationale Zaaidag .☀️🌻🌷🐝
Op maar liefst 3000 verschillende plekken in Nederland openen tussen 10 en 22 april voedselbanken voor bijen: plekken waar je gratis inheems bloemzaad kunt ophalen. Zo kunnen we deze essentiële bestuivers samen een flinke boost geven! Want bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders en nog veel meer bestuivers spelen een cruciale rol in ecosystemen én zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening.

Pollinators
Zaai er dus dit voorjaar flink op los, samen met The Pollinators. Want als het goed gaat met bestuivers, gaat het ook goed met ons.
The Pollinators voert deze actie omdat bijen het moeilijk hebben. Er is steeds minder ruimte voor bloemen. “En dat terwijl ze onmisbaar zijn in onze voedselketen: 80 procent van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en aanverwante insecten”, aldus de initiatiefnemers.

In Apeldoorn kun je op zo’n 45 (!) plekken gratis bloemzaadjes ophalen! Zo werkt het:
1. Zoek een Voedselbank voor Bijen bij jou in de buurt. Het adres is bij benadering in verband met privacy. De Voedselbank voor Bijen geeft na het eerste contact het exacte adres.
2. Vul het contactformulier in om contact op te nemen met een Voedselbank voor Bijen.
3. Maak een afspraak in onderling overleg.

Zaaien doen we dus samen op 22 april, tijdens de Nationale Zaaidag & Dag van de Aarde!
(Tja, dan kan natuurlijk ook een dag eerder of later als je op 22 april andere afspraken hebt, hé 😜)

🐞🌸🐞🐝🌱🌻🌷🐞🐝🐛

🔗 Links
ThePollinators: https://www.thepollinators.org/
Voedselbanken voor bijen: https://voerdebijbij.nl/voedselbanken/
Dag van de aarde: https://www.dagvandeaarde.nl/dag-van-de-aarde/

Zaadjes, Planten, Bomen en Struiken

Terwijl de ongeduldige en/of goed georganiseerde tuinier al lang zaden in de kas of in een warme en gesloten ruimte heeft laten kiemen en al klaar staat om ze te verspenen, heeft de avontuurlijke en/of luie tuinier (waaronder yours truly 😅) gewacht totdat de temperatuur een paar dagen achter elkaar rond de 10 graden bleef hangen – en de zon een paar uur achter elkaar scheen – om zaden en zaailingen rechtstreeks in de grond te planten. Of je nu groenten & fruit in je eigen tuin, in een moestuin (vereniging) of op je balkon kweekt en ongeacht wanneer je aan de slag gaat: een belangrijke tip is om met een goede basis te beginnen. 🌱🍎🥕

Biologisch & inheems
Kies bij voorkeur voor biologisch gecertificeerde en inheemse grondsoorten, zaden, zaailingen en planten, die van nature in Nederland voorkomen of zijn geproduceerd.

Voorraad
Voordat je nieuwe zaden koopt, controleer je je oude voorraad. Maak eerst de oude zaden op voordat je een nieuw zakje opent. Ook als de T.H.T-datum al is verstreken: de meeste zaden blijven veel langer goed dan op het zakje staat aangegeven. De kans is klein dat niet alles gaat kiemen, maar het is altijd de moeite waard om ze te planten in plaats van weg te gooien. Bewaar je zaden in afgesloten papieren zakjes, droog, in het donker, en in een goed afgesloten kistje – vooral als je je zaadjes niet in je huis bewaart: knaagdieren zijn er dol op!

Ruilen
Je kunt ook met andere tuiniers die ook biologisch tuinieren zaden en zaailingen ruilen of delen. In Apeldoorn (en bij sommige moestuinverenigingen) vind je planten- en zadenbiebs waar je van ongeveer april tot november planten en zaden kunt ruilen; maar bekijk ook wat het aanbod is in de online weggeefhoek en tuiniersgroepen op Facebook.

Struikroven
Struikrovers (van de stichting Struikroven ) redden bestaande planten en struiken, die moeten wijken voor sloop of renovatie van woonwijken, en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming.
Dit kun je ook doen door buurtapps en Facebook groepen in de gaten te houden en zelf een soort “Struikrover” held te worden door planten over te nemen en ze een nieuwe plek in je tuin of op je balkon te geven.

🔗 Kaart Apeldoorn

Tegels eruit, Vijver erin! 🐸💧🦎🌱

Het liefst zonder visjes. Tijdens het informatieve kikkercafé, georganiseerd door een lokale politieke partij eerder dit jaar, leerden we dat het heel slecht gaat met amfibieën in Nederland. Je kunt bijdragen door een vijver(tje) in je tuin aan te leggen.

Kosten
Een vijver aanleggen in de tuin hoeft niet duur of moeilijk te zijn, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de vijver. Wanneer je kiest voor een ecologische tuinvijver, onderhoudt deze zichzelf grotendeels en heb je geen filters of pompen nodig! Het mooie is dat je bijna overal een natuurlijke vijver kunt aanleggen.
Bonus Tip: Check ook het aanbod op de weggeefhoek en Marktplaats. Je kunt er van alles vinden, van voorgevormde vijvers tot keien, dakpannen en oude potten (handig voor het inrichten van schuilplekken rondom de vijver/tuin).

Beschermd
In Nederland zijn amfibieën beschermde soorten, dus let op: het meenemen van een beetje kikkerdril naar je vijver is eigenlijk niet toegestaan, en je mag geen amfibieën opvangen om ze in je vijver uit te zetten! Maar vrees niet, als je je tuin en de vijver aantrekkelijk en veilig inricht voor kikkers, padden en watersalamanders, zullen ze vanzelf de weg naar jouw tuinvijver vinden!


Tips voor een ecologische vijver

 • Graaf de ideale ecologische tuinvijver op een zonnig plekje.
 • Zorg voor zacht glooiende oevers waarop amfibieën gemakkelijk in en uit de vijver kunnen kruipen.
 • Maak je vijver minstens 60cm diep (liefst zelfs 1,5 meter), zodat de poel nooit tot op de bodem bevriest. Zorg ook voor ondiepe hoekjes die snel opwarmen.
 • Vul je vijver met onderwaterplanten die voor zuurstof en beschutting zorgen en een afzetplekje zijn voor eitjes.
 • Plaats GEEN vissen in je natuurlijke vijver. Ze eten namelijk veel van het andere waterleven op, zoals kikkervisjes, wat ten koste gaat van de dieren die je naar je tuin wilt lokken.
 • Zorg voor plekken met schaduw en schuilplaatsen in de buurt van de vijver.
  Noot: Hoe groter je vijver, hoe beter, maar vijvers groter dan 30m² vereisen wel een stedenbouwkundige vergunning.
  Kers op de taart
  Weet dat kikkers en padden dol op slakken en muggen(larven) zijn! Nog een goede reden om deze natuurlijke vijanden in je tuin te verwelkomen.

🔗 Links
Kijk voor meer informatie over het inrichten van een tuinvijver met kikkers en watersalamanders op:

Plant een geveltuin 🏡🌷🌻

Heb je geen tuin of wil je meer groen rondom je huis? Ga dan voor een geveltuintje of groene gevel! Deze zorgen voor ruimte voor dieren en insecten, werken verkoelend in de zomer en zorgen voor schonere lucht.

Tijdens de Week van de Groene Tuin legde Milieu Centraal uit hoe je stap voor stap een geveltuintje of groene gevel aanlegt!

1️⃣ Check bij je gemeente
Verwijder niet zomaar stoeptegels voor je huis/flat, maar check bij je gemeente wat de regels rondom geveltuinen zijn. Sommige gemeentes helpen zelfs een handje door de tegels en het zand te verwijderen. Check of er in jouw gemeente subsidies zijn voor vergroening in de Groene Subsidiewijzer (Zie 🔗 voor Apeldoorn)

2️⃣ Groene gevel?
Check de voegen. Een groene gevel kan met zelfklimmende planten tegen de muur. Dan is het belangrijk om eerst je voegwerk te controleren. Kan de muur de zelfklimmende planten aan?Je kunt ze ook op een klimconstructie laten klimmen. Deze kun je aan de muur bevestigen, maar ook daarvoor is het van belang om je muur goed te controleren.

3️⃣ Verwijder de tegels
Ga je de tegels zelf verwijderen? Wrik de tegels dan los met de spade. Gebruik de tegels voor een stapelmuurtje in je tuin of watergootje als je de regenpijp afkoppelt. Je kunt de tegels ook tweedehands aanbieden. (En meld de gewipte tegels aan voor het NK tegelwippen!)

4️⃣ Graaf het zand af
Het zand wat onder de tegels lag, moet je afgraven. Graaf minimaal 30 centimeter diep. Controleer bij je gemeente of ze een service hebben om zand of tegels op te halen.

5️⃣ Vul de plek met tuinaarde
De plek die is vrijgekomen bij het afgraven vul je met turfvrije tuinaarde. Let bij tuinaarde op het keurmerk met behulp van de Keurmerkenwijzer.

6️⃣ Plant of zaai de beplanting
De grond is nu klaar om beplant of ingezaaid te worden!

Dank voor de tip Week van de Groene Tuin ! 🤗

🔗Apeldoorn.nl/groeninitiatief

Een Gezonde Bodem

Of je nu planten, bloemen, groenten & fruit in je eigen tuin, in een moestuin (-vereniging) of op je balkon kweekt en ongeacht wanneer je aan de slag gaat: een belangrijke tip is om met een goede basis te beginnen!
In een rijke en luchtige voedingsbodem groeien en bloeien planten goed.

Tip 2 van Week van de Groene Tuin : Geef je tuin een gezonde bodem

Voor een goede voedingsbodem zijn de juiste voedingsstoffen nodig. en een bodemstructuur waardoor plantenwortels deze voedingsstoffen makkelijk kunnen bereiken. Laat je schoffel en hark maar lekker met rust: in de bovenste 15 cm van de grond zit namelijk het meeste leven en als je dat verstoort, hebben je planten het moeilijker. En hoe gezonder en sterker planten zijn, hoe minder vatbaar ze zijn voor plagen en ziektes. Zo voorkom je onnodig gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen, die slecht zijn voor de bodem.
> Maak de bodem gezond en vruchtbaar door er compost of organische mest door te scheppen.
> Gebruik niet te veel mest, want dan worden planten juist slap en kwetsbaar.
> Kies liever voor potgrond zonder turf* voor je planten in potten en bloembakken, bijv. op basis van kokos.

Kies voor de juiste (turfvrije) grondsoort:
– Tuinaarde voor een nieuw stuk tuin of meer groen;
– Compost om de bodem te verbeteren;
– Potgrond om bloemetjes in een pot te planten

*Waarom turfvrij?
Turf, ofwel gedroogd veen, is een belangrijk bestanddeel van klassieke potgrond. De voordelen van turf zijn dat het heel goed water en voedingsstoffen vasthoudt, terwijl het zelf weinig tot geen voeding meer bevat. Dit maakt het prettig materiaal waardoor de meeste potgrond turf bevat.
Deze potgrond wordt nog veel verkocht. Helaas is turf een fossiele, eindige grondstof, dat gewonnen wordt in kostbare veengebieden, waar het veen afgegraven wordt. Behalve dat dit landschappen en biodiversiteit vernietigt, zorg het er ook voor dat alle CO2 die erin was opgeslagen vrijkomt. En dat terwijl het veel meer CO2 vasthoudt dan bossen. Turf groeit bovendien minder dan 1 mm per jaar, dus het wordt sneller geoogst dan het terug kan groeien.

Links – Zie voor meer info
https://weekvandegroenetuin.nl/
https://www.gardenersworldmagazine.nl/groene-school/biodiversiteit/turfvrije-potgrond-maken/
https://turfvrij.nl/

Stappenplan tegels vervangen door groen

Jaarlijks, op de laatste week van maart organiseert Milieu Centraal de voorjaarscampagne: Week van de Groene Tuin. Doel is om zoveel mogelijk Nederlandse tuinen te vergroenen en inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten. We raden je van harte aan om deze top tips van Milieu Centraal te volgen!
We kijken aandachtig mee en gaan ook zelf aan de slag.

Ook rond deze tijd, begint het (jaarlijkse) NK Tegelwippen! Wat dit leuke kampioenschap inhoudt en hoe mee te doen hebben we al in een eerdere tip uitgelicht.
Daarom beginnen we nu alvast met een repost van het Milieu Centraal stappenplan om tegels te vervangen door groen.

1. Bepaal waar je tegels gaat vervangen met planten:
Komt er veel licht? Blijft de grond er lang nat of droogt die snel uit? Dit is van belang voor welke planten je kiest.
Bereken dan hoeveel kubieke meter tuinaarde je nodig hebt: dat kan door de oppervlakte van het verwijderde terras te vermenigvuldigen met 30 cm diepte.

2. Verwijder de tegels
Deze kun je hergebruiken, bijv. in een stapelmuurtje of voor het maken van een afwatergootje wanneer je de regenpijp afkoppelt. Je kunt de tegels vaak ook nog verkopen of weggeven.

3. Graaf het zand onder de tegels af
Graaf minimaal 30 centimeter diep. Controleer bij je gemeente of het afgegraven zand kan worden opgehaald.

4. Vul de plek met tuinaarde
Kies bij voorkeur biologische, turfvrije tuinaarde.

5. Plant of zaai de beplanting
Kies voor biologische en inheemse planten, die van nature in Nederland voorkomen. Ga voor plantensoorten die het goed doen op de gekozen plek.

6. Wanneer je niet voor planten kiest:
Kies voor natuurlijke halfverharding (zoals cacaodoppen, houtsnippers of boomschors) of houten vlonders i.p.v. planten, voor plekken waar je liever wilt lopen of zitten. Zo kan regenwater dan toch de grond in lopen. Deze moet je eens in de zoveel tijd aanvullen. Steenachtige materialen zoals grind, steenslag of schelpen zijn geschikter voor delen waar je vaak loopt of zit.
Waterdoorlatende klinkers of grasbetontegels zijn opties voor bijv. een parkeerplaats.

Meer info: https://weekvandegroenetuin.nl/

Heel Holland wipt!

En? Hebben we nu je aandacht? Hahaha! Wat een clickbait titel is dat toch 😆

Wip je (straks) mee? 😇
Dit is hét moment om alvast te plannen wat je straks met je tuin gaat doen! Want van 21 maart t/m 31 oktober 2024 kun je weer meedoen met het NK Tegelwippen!
Gemeenten gaan met elkaar de strijd aan en iedereen kan meedoen door tegels te wippen in z’n eigen voor-, achter-, of geveltuin! 🥳

💧 Klimaatbestendige tuin
Natuurlijk draait het kampioenschap niet alleen om winnen voor de eer, maar heeft het een hoger, gemeenschappelijk doel.
Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, aangenamer voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier!
Dus, doe mee en geef je gewipte tegels op!

🌱 Tegel eruit, plant erin!
Wip tegels en vervang ze door planten. Doe dit in je eigen tuin en geef de tegels op dan worden ze bij je gemeente opgeteld.

💪 Iedereen kan meedoen!
Zorg wel dat de tegels die je wipt van jezelf zijn. Ga niet zomaar in de openbare ruimte een plein wippen. Heb je geen tuin? Denk eens aan een geveltuin, in veel gemeenten mag je zelf een geveltuin voor je huis aanleggen. Check hiervoor de regelgeving op de website van je gemeente. Ook gemeenten zelf kunnen gewipte tegels doorgeven wanneer ze bijvoorbeeld de openbare ruimte vergroenen. Bedrijven of scholen die hun terrein vergroenen kunnen ook hun gewipte tegels opgeven.

😎 Wipper van de maand
Per klassement wint de gemeente met de hoogste TPI (tegel per inwoner) een Gouden Schep. En de gemeente met de meeste gewipte tegels wint de Gouden Tegel.
Geef je tegels op? Dan maak je kans om Wipper van de Maand te worden!

Op de website van de NK-tegelwippen vind je allerlei tuintips, informatie & inspiratie, de huidige tegelteller en de stand per gemeente: https://www.nk-tegelwippen.nl/

🚕 Tegeltaxi
De Gemeente Apeldoorn helpt je graag je tuin groener te maken, en komt door heel Apeldoorn gratis de tegels ophalen die je zelf uit je tuin verwijdert.
De Tegeltaxi in Apeldoorn rijdt vanaf eind maart tot begin mei 2024. Aanmelden kan vanaf 28 februari t/m 24 maart 2024. Zie voor meer informatie: https://apeldoorn.nl/tegeltaxi

Tag Archief van: biodiversiteit

Open Tuinendag – Moestuin Havenpark en andere tuinen

Op 15 en 16 juni vinden de Open Tuinendagen weer plaats in Apeldoorn. Meer dan 10 particuliere tuinen en pandhoven in en rond Apeldoorn, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. Dit landelijke groene evenement heeft inmiddels een vaste plek op de agenda gekregen en trekt jaarlijks veel bezoekers.

Voor de Apeldoornse editie heeft Groei en Bloei een handige route voor je getekend met een verzameling van prachtige tuinen die je op zaterdag 15 juni, tijdens de Open Tuinendag kunt bezichtigen. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur staan de poorten open en laten de eigenaren je graag hun tuin zien.

TIP: Kijk voor vertrek ook op de website van Groei en Bloei voor actuele informatie: er kan onverhoopt wat veranderd zijn.

Route

Via RouteXl is deze “optimale” fietsroute in Apeldoorn bepaald, maar goed: je kan natuurlijk het best beginnen bij een adres in de buurt.

1. Catharinalaan 6 Apeldoorn
2. Catharinalaan 7 Apeldoorn
3. Prins Mauritslaan 13 Apeldoorn
4. Prins Mauritslaan 26 Apeldoorn
5. Prins Mauritslaan 32 Apeldoorn
6. Prinses Beatrixlaan 106 Apeldoorn
7. Treverilaan 16 Apeldoorn
8. Treverilaan 45 Apeldoorn
9. Blekersweg 28 Apeldoorn
10. Korte Molenstraat 4 Apeldoorn
-> de stoere fietsers zouden vanaf hier naar Blaarschoten 5 Klarenbeek kunnen gaan, maar moeten dan ruim 12 km extra fietsen

Op Google ziet er het zo uit
We voegen nog één tuin toe aan deze mooie lijst: de CODA daktuin, met rondleidingen op 15 juni en op 16 juni (12:00 uur – 12:30 uur)

Extra activiteiten bij Moestuin Havenpark

In het kader van de Zero Waste Zomer Week worden meerdere activiteiten georganiseerd in Moestuin Havenpark tijdens de Open Tuinendag, zoals een inloopworkshop “Composteren in de praktijk”, een zaadjes- en planten ruilbeurs en een legpuzzel ruilbeurs!

Planten- en stekjesruilbeurs bij Moestuin Havenpark

Ben je ook dol op planten en heb je ook wat in de aanbieding om een ander blij mee te maken? Dan is de planten- en stekjesruilbeurs op zaterdag 15 juni bij Moestuin Havenpark, in het kader van de Zero Waste Zomer Week, echt wat voor jou!

Het ruilen van planten en stekjes is een geweldige manier om je plantencollectie uit te breiden en tegelijkertijd nieuwe plantenvrienden te maken! En, het is ook nog eens beter voor het milieu!

Eke & Zero Waste Apeldoorn organiseren de planten- en stekjesruilbeurs in samenwerking met Moestuin Havenpark, waar de plantenruilbeurs plaats vindt. Goed om te weten: bij slecht weer is de ruilbeurs in ‘t Huussie (huisje op Moestuin Havenpark) of onder een partytent.
Bij de ruilbeurs zijn zowel leden als niet-leden van de moestuin welkom.

Dit kan je ruilen:
Je kan alles met elkaar uitwisselen op het gebied van tuinen. Denk aan stekjes, zaden, bloembollen, planten die te groot zijn geworden, maar ook tuingereedschap en andere tuinartikelen. Heb je kamerplanten of vetplanten? Ook die mogen mee naar de ruilbeurs.

🌱🌺🌸👩‍🌾