Tag Archief van: baseline

meetlat

Je eigen meetlat

Vaak wordt ons gevraagd of we als zero wasters nog veel afval hebben of maken. Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven, want wat is eigenlijk “veel”? 💁 Dat bepaal je zelf. Vergelijken met een ander heeft weinig zin, want het gaat erom dat je jouw situatie vergelijkt met die van gisteren.

Als we in ons team rondvragen, bevestigt iedereen dat er in ieder geval (veel) mínder afval is in hun huishouden dan voorheen. Maar we produceren allemaal nog steeds beduidend meer restafval dan “oer-Zero Waster” Bea Johnson (zie 🔗). Ons restafval van een jaar past écht niet in een jampotje 😉 Maar waarschijnlijk hebben we minder plastic- en restafval dan de gemiddelde Nederlander.
Doordat we bewust plastic en overige verpakkingen verminderen, en liever materialen kiezen die herbruikbaar, recyclebaar en composteerbaar zijn, hoeven we minder restafval aan de weg te zetten of weg te brengen. En er blijft ook bij ons altijd ruimte voor verbetering.

Als je graag afval wilt verminderen, is het handig eerst te weten wat je nu hebt en wat op basis daarvan je streefdoel is.
En onthoud: elke kleine stap is er één op weg naar grote positieve impact 💪🏻 Het hoeft niet direct perfect.

Nulmeting
Begin met het meten van je eigen afvalstromen in je huishouden, dus naast restafval ook PMD, glas, papier, textiel, andere materialen (batterijen, lampen, etc.) en, indien van toepassing, luiers of incontinentiemateriaal. Lees de regels van de afvalverwerker in jouw gemeente opnieuw goed door en scheid je afval gedurende ten minste 2 weken eerlijk en volgens de regels (nog beter: 1 maand lang) (zie 🔗). Afval scheiden volgens de regels is belangrijk om het recyclingproces niet te verstoren door vervuiling in de afvalstromen. Noteer per kilogram en/of volume wat er in elke sorteerbak ligt. Dit is je uitgangspunt.

Streefdoel
Bekijk vervolgens goed wat er in de verschillende sorteerbakken ligt en bepaal welk afval je kunt verminderen of volledig kunt voorkomen. Dit wordt je streefdoel. En natuurlijk is het leuk om jezelf/je gezin (afvalvrij 😉) te belonen voor elke succesvolle stap naar je streefdoel 🥳

R-ladder
Soms merk je gaandeweg dat je minder plastic afval hebt, maar in plaats daarvan juist meer papier- of glasafval. Dat is niet persé slecht. Houd je dan vast aan de R- ladder, waarbij je liefst kiest voor herbruikbare materialen (Reuse), zoals statiegeldpotten, of organische/biologisch afbreekbare materialen om te composteren (Rot) en anders goed te Recyclen mono-materialen, zoals blik, papier en glas

Links
🔗 https://www.hetkanwel.nl/shop/zero-waste-home-bea-johnson/
🔗 https://www.circulus.nl/wat-hoort-waar/