Tag Archief van: beewashing

Beewashing: trap er niet in!

Beewashing, lijkt op greenwashing en dat is het ook, maar dan specifiek gericht op bijen. 🐝

Met de honingbij gaat het beter in Nederland, maar meer dan de helft van de 350 Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten of is zelfs al uit het land verdwenen. Dat is problematisch, want veel planten zijn afhankelijk van de bestuiving door wilde bijen.
De belangrijkste oorzaak daarvan: voedselgebrek door te weinig wilde bloemen en te weinig plekken waar de bijen kunnen nestelen.
Als burger wil je graag je goedbedoelde hulp aanbieden en bedrijven die initiatieven tonen om de insecten te redden een hart onder de riem steken, maar let wel op: veel bedrijven spelen hier sluw op in met ‘beewashing’.

Het grootste en bekendste voorbeeld van Beewashing is bedrijven/tuincentra die spullen verkopen onder het mom van de “bijen redden”, die uiteindelijk nutteloos of zelfs averechts kunnen werken, zoals:
– (deels) uitheemse zaadmengsels waar de wilde bijen niks aan hebben;
– kleurrijke cultuurplanten en bloembollen die van de andere kant van de wereld komen of die steriel zijn (zonder nectar of stuifmeel) waar bijen niks mee kunnen; of waar veel bestrijdingsmiddelen op zitten, die de bijen vergiftigd;
– insectenhotels die niet werken* (zie commentaren)

Maar je kunt ook denken aan boeren die kleurrijke akkerranden inzaaien, bijvoorbeeld naast een aardappelakker, die meerdere keren per week bespoten worden.

Hoe voorkom je dat jij verkeerd kiest?
> De oplossing om de wilde bijen een handje te helpen ligt juist vaak bij NIETS of MINDER doen:
– Laat het hele jaar door (ook in de winter!) de natuurlijke “rommel” liggen in je tuin, zoals afgeknakte stengels, rommelhoekjes met bladeren of kevergaatjes in een dode boom;
– Gebruik GEEN gif tegen luizen, slakken en mieren;
– Maai je gras niet of niet te vaak en gefaseerd;
– Kijk wat er uit zichzelf in je tuin of boomspiegel opkomt aan inheemse bloemen, zoals paardenbloem, duizendblad en melkdistel: dat zijn juist de planten waar wilde bijen op afkomen!
> Zaai biologische, inheemse bloemen in je tuin, maar denk ook aan LATE BLOEIERS (herfst)
> Let goed op bij het kopen of zelf maken van een insectenhotel

🔗 LINKS:
Bron: artikel Anne Havelaar, 9 juni 2022 -> https://downtoearthmagazine.nl/iedereen-op-bij-les
> https://bijenclub.com/bloemen-voor-bijen/onweerstaanbare-bloemen-voor-bijen-kalender/
> https://www.eigenwijsblij.nl/huis-tuin/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-over-bijenhotels